هفتمین جام ملی شهید بینظیر بوتو، با شرکت 10 تیم  بانوان از سراسر کشور در ایالت پنجاب پاکستان برگزار گردید، که از تاریخ 8 اکتوبر به مدت دو روز  ادامه داشت. محترم لطیف کهوسه؛ گورنر ایالت پنجاب به عنوان مهمان ویژه این دور مسابقات افتخارات بیشتری به این رقابت ها بخشیده بود. البته ناگفته نباید گذاشت که به تاریخ 7 اکتوبر ماه جاری رقابت مشابهی بین تیم های پسران از سراسر کشور برگزار گردیده بود، در این دور رقابت ها چند تن از جوانان و ورزشکاران قابل و برجسته قوم هزاره توانستند با زحمات فراوان و توانایی های بیشتر سهمیه تیم ملی پاکستان را کسب نمایند. که نام های این جوانان برومند قرار ذیل میباشد: محسن هزاره، خالق چنگیزی، جواد رضائی و شریف. این عزیزان فعلاً در اردوی تدارکاتی در شهر لاهور مشغول آماده سازی شان برای شرکت در رقابت های جنوب آسیا که قرار است چندی بعد در کشور هند برگزار شود، به سر میبرند.

با وجود که ضمینه فعالیت برای هزاره ها در ایالت بلوچستان بنا بر وخامت اوضاع امنیتی دشوار است، اما با نوان با شهامت به اثر تلاشهای خستگی ناپذیر شان حضور پر رنگی در این دور رقابت ها داشتند. تیم کاراته بانوان مشتمل بر 9 ورزشکار به سرپرستی استاد غلام علی هزاره (هزاره شوتوگان کاراته اکادمی) در این مسابقات شرکت نمودند. با افتخار می توان گفت که هرکدام این اشتراک کننده ها توانستند باکسب مقام های عالی خبرهای خوش را برای مردم و خانواده های شان به ارمغان بیاورند. چهار ورزشکار بانو که عضویت تیم "وابدا" پاکستان را هم دارند با موفقیت مدال های طلا بدست آوردند و مقام اول این مسابقات را به خودشان اختصاص دادند. و پنج ورزشکار بانو که عضویت تیم ایالت بلوچستان را دارند با کسب مدال های نقره و برنز مقام های دوم و سوم این رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

نام های ورزشکارانی که مقام های اول، دوم و سوم این رقابت ها را کسب کرده اند به ترتیب ذیل میباشند.

مقام های اول:

  1. بانو سهیلا (هزاره) دو مدال طلا، گروپی و انفرادی کاتا.
  2. بانو سمیه مدال طلا، در بخش گروپی کاتا.
  3. بانو شاهیده  مدال طلا، در بخش گروپی کاتا.
  4. بانو گلثم ( هزاره) دو مدال طلا، گروپی و انفرادی کاتا. 

مقام های دوم و سوم:

  1. ناز گل دو مدال نقره و مدال برونز.
  2. لطیفه مدال نقره و برونز.
  3. ثریا مدال نقره و برونز.
  4. نرگس مدال نقره و برونز.
  5. مهدیه مدال برونز در وزن 55 کیلو گرام.

در این مسابقات سه تیم مطرح پاکستان وابدا، تیم ایالت بلوچستان و تیم ایالت پنجاب شرکت کرده بودند. تیم وابدا با کسب 180 امتیاز ، تیم ایالت بلوچستان با کسب 80 امتیاز و تیم ایالت پنجاب با کسب 50 امتیاز به ترتیب اول ، دوم و سوم شدند.

جهت اطلاع بیشتر مردم عزیز باید یاد آور شوم که بانو سهیلا هزاره و گلثوم هزاره قهرمانان دور مسابقات جنوب آسیا نیز می باشند.

+ توسط محمد شریف هزاره |

you can com to hazara shotokan karate academy enter for admission on any working day without sunday  or other holiday between maghrib and isha prayer . to fill the admission from  is necessary.  at the  time of admission  tow passport size photo and one  picture .1x1 size is  needed . admission fee and teaching fee will have to be paid in advance .it will be non-refundable . it is necessary to get karate uniform /karate gee/ within 20 days, if you want to purchase the uniform at the time of admission, you can  do so. the name will be stuak off  from the center if you are absent for six days continuoualy with out informing the coach and re-admission is must being absent,without application will  be charged Rs 10 per day as fine. 

+ توسط محمد شریف هزاره |

سی و یکمین "نشنل گیمز" در پشاور به موفقیت خاتمه یافت. این یکی از بزرگترین بازیهای ملی می باشد، که در این بازی 13 تیم شرکت کرده بود، تیم بلوچستان با کسب دو طلا، دو نقره، سه برونز، مقام دوم را از آن خود نمود.

در وزن 50 اجب گل برونز ، در وزنی 55 نصر احمد طلا ،در وزنی 60 شریف هزاره نقره ،در وزنی 67 غزت اله برونز،

در تیم کاتا، بلوچستان مقام اول،در تیم فایت هم مقام سوم را کسب نمود.

در مجموع تیم واپدا مقام اول، بلوچستان مقام دوم و تیم آرمی مقام سوم را کسب نمودند.

در بخش زنان مقام اول را تیم واپدا، مقام دوم را تیم آرمی و مقام سوم را تیم بلوچستان از آن خود نمود.

در تیم کاتا سهیلا، سیمه و مینا از تیم واپدا مقام اول، شاهده، نازگل و فرزانه مقام دوم را از آن خود نمودند.

اعضای تیم کاتای واپدا و بلوچستان شاگردان استاد غلام علی هزاره می باشند کی در فینل باهم مقابله نمودند. نا گفته نماند که در این بازیهای ملی 21 نفر از شاگردان استاد غلام علی هزاره شرکت داشتند و با کسب مدال های (طلا، تفره و برونز)افتخار بزرگی را برای ملت هزاره بدست آوردند.

سکرتری هزاره دیموکرتیک پارتی جناب احمد علی کوهزاد این افتخار بزرگ را به مردم صوبه بلوچستان و بالخصوص برای پاکستان کوچ سنسی غلام علی هزاره تبریک عرض نموده است.

عکسی از تیم بلوچستان پیش از شروع بازی های ملی پاکستان در پشاور

+ توسط محمد شریف هزاره |

آل پاکستان قرار است به تاریخ 25/12/2010 در پشاور برگزار شود،این مسابقه بزرگترین گیم پاکستان می باشد که هر دو سال بعد برگزار می شود. در این بازی تعدادی 3000   نفر شرکت می نمایند منجمله از تیم های: واپدا،پلیس،آرمی،ایرفورس،راه آهن،سوبه بلوچستان،سوبه سرحد،سوبه سند، سوبه پنچاپ و آزاد کشمیر شرکت می نماید. این مسابقه در سال 2007  در شهر کراچی برگزار شده بود که از کلب هزاره شوتوکان کراته اکادمی 12 نفر شرکت کرده بود،و البته خوشبختانه بشتر شان مدال حاصل نمودند.

این گیم قرار بود که در ماه اپریل برگزار شود اما بخاطری ناامنی شهر پشاور برگزار نشد،و بعد اسپورت بورد پاکستان اعلآم کرد که این گیم در آخر سال برگزار  خواهد شد.

در این روزها هر تیم بشدت تمرین می کند تا مقامی عالی را کسب نماید. تیم بانوانی بلوچستان و واپدا پاکستان در غلام علی اسپورتس کمپلکس "نیو هزاره تاون کرانی رود"  در حالی تمرین هستند. قابل یاد آوری است که در تیم بلوچستان  بیشتر شاگردان استاد غلام علی هزاره  شرکت دارند، در انفرادی کاتا علی اصغر و در وزن 50 کیلوگرام امید هزاره و در وزن 60 کیلوگرام محمد شریف هزاره و در وزنی 70 کیلوگرام محمد تقی انتخاب شده اند.


 و  شش بازیگر از هزاره شوتوکان کاراته اکادمی از طرف تیم راه آهن در نشنل گیم بازی خواهند کرد، در گروپ کاتا عمران حسین، یاسین و علی رضا بازی می کنند و در کمیتی هم علی رحمان در وزن 55، داود در وزن60،  و محمد ظاهر در وزن 65 قرار  است ترایل بدهند. 

غلام علی هزاره، جواد، زهره اسدی ، سهیلا ، سمیه  و گلسم هزاره از طرف تیم واپدا بازی می کنند.

و  تیم بانوان بلوچستان را تماما شاگردان استاد غلام علی تشکیل می دهند، که به تعداد 9  نفر بازیگر و یک کوچ و یک منچر در نشنل گیمز شرکت خواهد نمود،  از جمله سونیا در وزن 45 ، ثریا در وزن 50، لطیفه در وزن 55،زهره در وزن 60 و در وزن 61+ نازگل  انتخاب شده است. در  گروپ کاتا شاهده ، فرزانه و نازگل  انتخاب شده اند.

تیم بلوچستان در 22 تاریخ کویته را به مقصد پشاور ترک خواهد کرد.

قابل یاد آوری است که در این بازی  استاد غلام علی هزاره کوچ بانوان تیم واپدا و تیم بلوچستان می باشد.


+ توسط محمد شریف هزاره |

داشتن این هنر (کاراته) شروع کردن راه و طریق جنگیدن  نیست بلکه قدر ت روبرو شدن با واقعیت ها و راه درست زندگی کردن می باشد.                                                          ==  استاد غلام علی هزاره==
+ توسط محمد شریف هزاره |

کاراته نه  تنها تحصیل برخی مهارت های دفاعی است، بلکه چیزکه درهنر انسانی درست و صادق بودن درجامعه می باشد، تواضع لباس زیبایی است که از بازار انسانیت باید خرید و این لباس بر قامت رعنای کسانی راست آید که کلاس فضیلت رادیده باشند.               

  سنسی غلام علی هزاره 

+ توسط محمد شریف هزاره |


آل بلوچستان عبدالحمید دورانی کاراته چمپین شیب که در غلام علی اسپورتس کمپلیکس  برگزار شده بود دختران هزاره شوتوکان کاراته آکادمی مقام اول را از آن خود نمودند،

+ توسط محمد شریف هزاره |

آل بلوچستان عبدالحیمد دورانی کاراته چمپین شیب که در ایوب استیتدییوم برگزار شوده بود هزاره شوتوکان کاراته آکادمی

با چهار مدال طلا و دو سلور و سه برونز مقام دوم را از آن خود نمود،قابل یاد اوری است  کی در این مسابقه داوزده کلب شرکت کرده بود هزاره شوتوکان در بین این کلب ها بهترین بازی ها را از خود نشان داد از جمله امید هزاره ، نعمت الله ، علی نقی ، محمد شریف هزاره به مقام اول دست یافت.

محمد داود هزاره ، نعمت لله ، مقام دوم را از ان  خود نمودند.

و عمران حسین ، محمد یاسین ، علی رضا ، به مقام سوم دست یافت.

مهمانان این مسابقه راحله دورانی ( وزیر پراسکیوشن ) و دی آی جی فقر حسین ، اولمپین ابرار حسین  بود.

در این مسابقه چیف چیوری غلام علی هزاره و حاجی عثمان و آغا محمد بود.


+ توسط محمد شریف هزاره |

در ششمین دور مسابقات قهرمانی کاراته زنان که در شهر کراچی برگزار شد، دختران ورزشکار هزاره بیشترین مدال ها را از آن خود نمودند.

گلثوم هزاره از تیم واپدا در وزن ۶۱ کیلو گرم مدال طلا را از آن خود نمود.

این مسابقات که توسط فدراسیون کاراته پاکستان و با همکاری انجمن کاراته ایالت سند سازمان یافته بود، در آن از تمام ایالتهای پاکستان، تیم های کاراته زنان حضور داشتند.در بخش كاتا مينا اسدی موفق به كسب مدال سلور گرديده و در بخش كاتاي گروپي سمیه هزاره و سهيلا و مينا موفق به كسب مدال طلا شدند. حمیده نيز در بخش مبارزه در وزن 40 کیلو گرام  توانست مدال طلا بگيرد،و خالیده در وزن 45 کیلو گرام توانست مدال طلا بگیرد، و در بخش مبارزه گروپي مدال نقره را كسب نمود. همچنین لطیفه کریمی، ثریا،شاهیده و سمیه در جایگاه دوم و سوم  قرار گرفتند و مدالهای نقره و سلور را  از آن خود نمودند.و شاهیده ، فرزانه ، نازگل در کاتای گروبی مدالی نقره را از ان خود نمودند.


لازم به یاد آوریست که مينا اسدی و سهیلا هزاره و گلثوم هزاره  در سال جاری در مسابقات كشورهاي جنوب اسيا شرکت نمودند و مدالهای سلور  را به گردن آویخت. تلاش های بیش از حد استاد غلام علی هزاره در این مسابقات کاراته  باعث شد تا  دختران ورزشکار هزاره موفق به كسب مدالهای طلا شوند.

 استاد غلام علی هزاره مربی واپدا و استاد کاظیم هزاره مربی بلوچیستان بودند.

و در اخر واپدا به مقام اول،و بلوچستان در مقام دوم ، آرمی در مقام سوم قرار گرفتند.

(H.S.K.A) این افتخار بزرگ را  به تمام هزاره های جهان و خصوصاً هزاره های کویته تبریک عرض می دارد.


+ توسط محمد شریف هزاره |

                                                                                                                                                     

هزاره شوتوکان کاراته اکادمی در سال 2004 توسط غلام علی هزاره پایه گزاری شد.

او یکی از بهترین استادان کاراته پاکستان و قهرمان جنوب آسیا می باشد، او توانست با تلاش بسیار و امکانات کم این باشگاه را در سطح پاکستان مطرح سازد.
در این مجموعه  ورزشی سرپو شده که در سال 2007 توسط کرنل یونس چنگیزی  ( وزیر سابق کل ) افتیتاح گردید.

در این کلب حدود 540 شاگرد دختر و پسر حضور دارد که تعدادی از آنها در این مدت کم توانسته اند در مسابفات ملی و بین الملی به مقام های شایسته دست یابند.

مساحت سطح این مجموعه  ورزشی 4000 فوت می باشد و از نظر امکانات از هر نگاهی به دیگر جاهای پاکستان درجه یک است،

از این بابت همه ساله  یک یه دو بار اردوهای ورزشی کاراته پاکستان (پاکستان کمپ) برای مدت 3 ماه در این مکان برگزار می شود،که این از جمله افتخارات این مجموعه ورزشی و همچنان مردم هزاره می باشد.


 پاکستان کمپ

شاگردان استاد غلام علی هزاره...

+ توسط محمد شریف هزاره |

 این مسابقه در روز های 19. 20 . 21 اپریل 2010 در اسلام آباد برگزار گردید.

در روز اول رده بندی وزنی وسنی بازیکنان تعین شد.

مسابقه در 20 اپریل، ساعت 11 صبح و طبق معمول با کاتای انفرادی بزرگسال آغاز گردید.در این مسابقه که با داوری میانه توسط بشیربت انجام می شد،غلام علی هزاره (واپدا) به مدال طلا دست یافت و جواد رضایی (راه آهن) گل زمان (بلوچستان) و محمد نعیم (پنجاپ) به ترتیب به مدال های نقره و برنز مسابقه دست یافتند.

اجرای بعدی کاتای گروهی بود که در این مسابقه بازهم تیم (وپدا) به مدال طلا و تیم پنجاپ و آرمی به ترتیب به مدال های نقره و برنز مسابقه دست یافتند.

در کاتای انفرادی خوردسالان که در روز 21 اپریل برگزار شد، علی اصغر هزاره به مدال نقره دست یافت و

در کمیته انفرادی نیز احمد علی رحمانی از تیم (راه آهن ) مدال برنز را از آن خود کرد.

اهدای این مدال ها توسط میر امیر حمزه گیلانی( ریس کمیته المپیک پاکستان) و محمد جهانگیر ( ریس فدرایسون کاراته پاکستان) صورت گرفت.

به پایان مسابقه و اعلام نتایج، نتیجه به شرح زیر بود.

تیم بزرگسال:

وپدا با 200 امتیاز در صدر جدول، آرمی با 100 امتیاز و پنجاپ با 40 امتیاز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

تیم خوردسال:

بلوچستان با 40 امتیاز در صدر جدول، و پنجاپ با30 امتیاز و سند با 20 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.

(استاد غلام علی هزاره و جواد رضایی)

+ توسط محمد شریف هزاره |

استاد غلام علی هزاره فرزند خداداد به تاریخ 1969-12-5 در کویته پاکستان چشم به جهان گشود. وی تعلیمات خود را تا صنف دهم در کویته به پایان رسانیده است،ایشان بخاطر شوق و علاقه که به ورزش داشت نتوانست ادامه تحصیل کند، بعدا بخاطر مشکل اقتصادی به ایران سفر نمود در ایران به ورزش تحت سرپرستی استاد عزیزی رو آورد.

به گفته ی خودشان در ابتداُ کدام انگیزه ای در رابطه به ورزش نداشته و فقط با دیدن عکس ها و فلیم های ورزشی تشویق به ورزش می شدند.

تا اینکه به مرور زمان با دیدن استادان و دانستن افکار و انگیزه های آنها در مورد ورزش و هم چنان رسیدن به رتبه های بلند جوهره ی اصلی ورزش را درک کرده و این باعث گردیده تا ورزش را ادامه دهد.

ایشان خود می گوید: البته موفقیت من در شوق و علاقه ی خودم نسبت به ورزش است که من ورزش را با شوق و علاقه ی زیادی شروع کردم . اگر چند من امکانات کمی در دست داشتم آما در آن حال نیز کوشش نمودم و ورزش را ادامه دادم.

استاد غلام علی بیگ هزاره قهرمان ملی کاراته پاکستان از سال 1998 تا حال می باشد، او 4 مدال طلا،

۱ نقره و ۱ برونس را در بازیهای جنوب آسیا از آن خود نموده است.

او به نمایندگی کشور پاکستان در سه مسابقه جهانی که  118 کشور جهان در آن شرکت داشتند شرکت نموده و  در مسابقه ی جهانی که در توکیو جاپان برگزار گردیده بود اشتراک نمود که در بین ۱۰ بهترین قرار گرفت و در دو مسابقه فنلند و فرانسه در رده های 8 تا 12 قرار گرفت.

وی  در اولین مسابقه کشور های اسلامی که در کشور عربستان  برگزار شده اشتراک نموده بود.

یک مدال طلا  که در مسابقه بین المللی ایران برگزار شده بود از آن خود نمود.

حال ایشان سر مربی تیم ملی پاکستان می باشد که تیم ملی پاکستان اکنون در غلام علی اسپورس کمپلکس واقع در نیو هزاره تاون کویته در حال آموزش اند. 

 (استاد غلام علی در دهمین مسابقه جنوب آسیا )

 (استاد غلام علی و وزیر اعظم شوکت عزیز )

 ( استاد غلام علی در یازدهمین مسابقه جنوب آسیا در بنگلدیش)

+ توسط محمد شریف هزاره |